skip to Main Content

Anläggning

Vi utför mindre och medelstora anläggningsarbeten främst på våra befintliga skötselområden.

Dessutom har vi en bred maskinpark för att själva klara av de flesta förekommande anläggningsarbetena.

Då vi oftast känner de områden vi arbetar i väl arbetar vi gärna tillsammans med kunden fram förslag på hur trädgården kan förbättras innan vi påbörjar våra anläggningsarbeten. På så sätt kan vi på ett kostnadseffektivt sätt få vi ut maximalt värde till kunden på de anläggningsarbeten vi utför.

Oftast handlar våra anläggningsarbeten om att lyfta en befintlig utemiljö och både öka värdet direkt på den som att få den mer lättskött vilket minskar de framtida skötselkostnaderna och investeringsbehoven.

De anläggningsarbeten vi utför innefattar innefattar bl a grävarbeten, finplanering, stenarbeten, anläggning av rabatter och gräsmattor, montering av park- och lekutrustning och jordförbättringar.

Vi utför även mindre som större planteringar både vid nyanläggning av rabatter som uppfräschning av befintliga rabatter. Vi använder oss av många välrenommerade plantskolor för att välja växter som passar just er trädgård. Efter utförda planeringsarbeten kan vi sedan erbjuda garantiskötsel för att säkerställa god etablering.

De flesta anläggningsarbeten utför vi mars – april och augusti – december då vår trädgårdsskötsel är lugnare men givetvis utför vi även anläggningsarbeten vid övriga tider på året beroende på kundens önskemål och vilken typ av arbete som ska utföras.

Back To Top